Split Payment, czyli o płatności podzielonej

Klienci korporacyjni są zwykle obsługiwani w bankach przez specjalnie oddelegowanych do tego konsultantów w postaci opiekuna i analityka, jednak dziś coraz większą rolę we współpracy z klientami odgrywają specjaliści rynków finansowych i bankowości transakcyjnej. Mogą być oni dla klientów dodatkowym cennym wsparciem, zwłaszcza w dobie istotnych zmian legislacyjnych np. w obszarze księgowości. Przedstawię to na przykładzie regulacji dotyczącej Split Payment.


Celem ustawy dot. Split Payment jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług do budżetu państwa, jak również zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku przez przedsiębiorstwa. Ustawa wprowadza też definicję Mechanizmu Podzielonej Płatności – Split Payment. Zgodnie z tym zapisem do 30 czerwca 2018 r. bank zobowiązany jest do otworzenia nowego rodzaju rachunku VAT dla każdego klienta, będącego podatnikiem VAT. Ustawa ściśle określa zasady dotyczące księgowania transakcji w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności i zawiera katalog transakcji dozwolonych na takim rachunku VAT. Wśród nich znajdziemy m.in. te dotyczące uznania/obciążenia rachunku VAT metodą Split Payment czy przeksięgowania środków na rachunek rozliczeniowy w celu realizacji przelewu do Urzędu Skarbowego z tytułu zapłaty VAT. Przygotowano również katalog transakcji niedozwolonych, zabraniający m.in. wpłat i wypłat gotówkowych, transakcji kartowych, jak również przesyłania środków z rachunku VAT pomiędzy dwoma bankami, gdy właścicielem rachunków jest to samo przedsiębiorstwo.

Split Payment pozwala regulować podatek VAT na specjalny rachunek VAT. Płacący za towary i usługi może zdecydować jak chce uregulować płatność za fakturę – czy całość (kwotę brutto) chce przekazać na konto rozliczeniowe sprzedawcy (jak dotychczas), czy chce podzielić płatność (zastosować Split Payment), czyli kwotę VAT wpłacić na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, a kwotę netto na rachunek rozliczeniowy tego samego sprzedawcy. Wybór metody płatności należy do dokonującego zapłaty i nie można mu blokować żadnej z tych możliwości.

Rachunek VAT będzie powiązany z rachunkami rozliczeniowymi klienta w złotych. Oznacza to, że na fakturach nic się nie zmienia – jak dotychczas należy podać na nich numer rachunku rozliczeniowego. Jeżeli mimo to płatność zostanie wysłana na rachunek VAT, nie będzie zrealizowana. Zasady rozliczeń w innych walutach nie ulegają zmianie.

W przypadku płatności Split Payment zmianą jest brak możliwości sumowania wartości wielu faktur wystawionych przez tego samego kontrahenta i wysłania przelewu zbiorczego (np. z opisem w postaci kilku numerów opłacanych faktur). Płatność taką można wprawdzie wysłać, ale jedynie przelewem tradycyjnym. W płatności Split Payment obowiązuje zasada – jedna faktura to jedna płatność i w formatkach przelewu pojawią się dodatkowe pola, jak kwota VAT, NIP oraz numer faktury, za którą płacimy. Pojedyncza płatność do faktury pozwala na jednoznaczne przypisanie do kont księgowych i wykorzystując pliki wyciągów z banku można je szybciej i automatycznie zaksięgować.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.