Agnieszka Wojciechowska

Redaktor Naczelna

]Redaktor naczelna magazynu „Horyzonty” oraz specjalista ds. promocji Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.