Polska-Iran. Perspektywy i wyzwania współpracy handlowej

Bridge

Iran jest rynkiem o unikalnym potencjale nie tylko wśród państw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, ale także w skali światowej. Z jednej strony jest to kraj z czwartymi co do wielkości na świecie rezerwami ropy naftowej i drugimi co do wielkości na świecie rezerwami gazu. Z drugiej strony – relacje gospodarcze świata zachodniego z tym państwem były mocno ograniczone, ze względu na nałożone przez Europę i Stanu Zjednoczone sankcje gospodarcze. Dopiero stosunkowo niedawno  nastąpiło nowe otwarcie Zachodu na interesy z Iranem.  Na polepszenie sytuacji wpływ miały również zmiany polityczne, a co za tym idzie – klimat inwestycyjny w Iranie uległ znacznej poprawie.


Porozumienie z Iranem

Przełom w relacjach z Iranem wynika z podpisanego w 2015 roku porozumienia, na mocy którego inspektorzy ONZ mogą za uprzednią zgodą rządu irańskiego dokonywać inspekcji instalacji wojskowych. Stroną tego porozumienia jest również Unia Europejska, co ma szczególne znaczenie dla Polski, ponieważ uznano, że Iran spełnił warunki określone w porozumieniu. Zniesienie restrykcji w handlu z Iranem przedsiębiorcy przyjęli entuzjastycznie. Potwierdzeniem tego jest pięciokrotny wzrost polskiego eksportu do Iranu oraz sześciokrotny wzrost importu z Iranu, a tendencja wzrostowa wciąż się utrzymuje. TradeBridge jako jedna z pierwszych firm europejskich powołała lokalną spółkę joint-venture i działa bardzo aktywnie na rynku irańskim od początku 2016 roku.

Iran jest obecnie interesującym miejscem inwestycyjnym, ponieważ po latach sankcji kraj ten potrzebuje zarówno dóbr konsumpcyjnych, jak i dóbr przemysłowych, a szczególnie nowych technologii, do których nie miał dostępu w czasie izolacji. Rynek irański jest bardzo chłonny, ma wiele potrzeb i możliwości. Tworzy go 85 mln ludzi, z czego ponad połowę – osoby w wieku 18-35 lat. Wielonarodowościowe społeczeństwo irańskie jest młode, dobrze wykształcone i otwarte na nowości napływające ze świata. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, Iran jest interesującym miejscem do inwestowania dla polskich przedsiębiorców ze względu na potencjał rynku, kapitał ludzki oraz niskie koszty zatrudnienia. Tamtejsza gospodarka bardzo przypomina polską gospodarkę za czasów transformacji ustrojowej, co jest sporym ułatwieniem i pozwala czerpać polskim przedsiębiorcom z własnych doświadczeń w transformacji sektorów gospodarczych i biznesowych.

Współpraca handlowa Polska-Iran

Wiele krajów, takich jak Francja czy Niemcy skorzystało z możliwości, jakie daje nowo otwarty rynek irański. Warto,  aby możliwości te wykorzystały także polskie przedsiębiorstwa. Przewagą polskich firm nad konkurentami Europy Zachodniej jest to, że niejednokrotnie oferują taką samą jakość, co ich zachodni rywale, za stosunkowo niższą cenę, co jest ważnym argumentem, który pozwala szybko rozwijać współprace handlową Polski i Iranu. Jednak kluczem do skutecznego konkurowania na rynku irańskim jest nie tylko eksport produktów, ale połączenie polskiego know-how z możliwościami lokalnego wytwarzania. W ten sposób przedsiębiorca wpisuje się w politykę gospodarczą opartą na protekcjonizmie lokalnego wytwarzania przyjętą przez rząd irański. Dzięki tego rodzaju działaniom polscy przedsiębiorcy zyskują ułatwienia prawne czy inwestycyjne i korzystają z preferencyjnych stawek celnych. Model oparty na kooperacji z lokalnym partnerem oraz przeniesieniem części procesu produkcyjnego do Iranu jest przyszłościowy i otwiera możliwości generowania wysokich zysków. Wiele firm z Europy Zachodniej decyduje się na uruchamianie lokalnych montowni i produkcji w Iranie.

Warto również zwrócić uwagę na specyfikę kulturową przekładającą się zarówno na sposób prowadzenia rozmów biznesowych, jak i działań marketingowych. W Iranie konieczne jest w kontaktach biznesowych bezpośrednie prowadzenie rozmów oraz budowanie zaufania  pomiędzy partnerami.

Inwestycje w Iranie

Klimat inwestycyjny w Iranie jest dogodny, lecz mimo to polscy przedsiębiorcy wciąż podchodzą z rezerwą do tego rynku – mamy jednak powody do radości. W TradeBridge widzimy duże zainteresowanie przedsiębiorców Iranem. Dzięki skuteczności organizacyjnej i szerokiej sieci kontaktów wprowadziliśmy na rynek irański ponad 25 marek i kilkaset produktów. Biuro TradeBridge w Teheranie, umożliwia klientom efektywny rozwój biznesu na rynku irańskim poprzez bezpośrednie działania lokalnego zespołu.

Z doświadczeń TradeBridge wynika, że zainteresowanie polskich przedsiębiorców mogą wzbudzić działania zarówno w kontekście eksportu do Iranu, jak i inwestowania na miejscu. W przypadku eksportu dostrzegalne są perspektywy dla producentów żywności, ubrań, kosmetyków i środków transportu czy materiałów budowlanych. Planowany jest duży rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, co w rezultacie przełoży się na wzrost zapotrzebowania na lokomotywy, wagony czy części samochodowe.

Według GUS wartość polskiego eksportu do Iranu w 2016 r. wyniosła 80,9 mln euro, zaś import przekroczył 129,7 mln. Z kolei w 2017 r. eksport wyniósł 121,6 mln euro, a import – 83,2 mln.

Polscy przedsiębiorcy są na razie w fazie wejścia na rynek irański i powolnego budowania tam swojej pozycji. Jak dotąd, Iran to szlak wciąż nie do końca przetarty, co może rodzić pewne obawy, ale jednocześnie jest to szansa na przeprowadzenie przedsięwzięcia eksportowego czy inwestycyjnego na korzystnych warunkach w związku z ograniczoną konkurencją oraz dużą chłonnością rynku. TradeBridge ze swojej strony wspiera polskie firmy we wszelkich działaniach związanych z wejściem na rynek irański oraz pomaga w prowadzeniu skutecznego rozwoju biznesu poprzez wsparcie w rozpoznaniu rynku, rozmowach z partnerami oraz organizacji wysyłek i przepływów finansowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.