O Horyzontach

„Horyzonty” to magazyn Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, który powstał w 2004 roku, aby lepiej przedstawić obraz życia gospodarczego i możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Czasopismo współtworzą członkowie ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy wraz z szerokim gronem partnerów i autorów spoza stowarzyszenia. Wspólnym celem jest tworzenie medium ludzi biznesu i nauki, które będzie słyszalnym głosem  na Dolnym Śląsku, a także w innych częściach Polski.

Początkowo pismo było drukowane i miało formę miesięcznika, a od 2009 r. stały się magazynem online. Obecnie „Horyzonty” przybrały formę portalu internetowego, co jest efektem ciągłego rozwoju i innowacji. To pozwala na szybszy i bardziej dogodny dostęp do publikowanych treści.

W ramach „Horyzontów” prezentujemy treści z takich kategorii jak: biznes i gospodarka, biznesowy lifestyle, nowe media i technologie oraz prawo. Publikujemy krótkie artykuły bieżące oraz artykuły eksperckie i naukowe, które przyjmują charakter kwartalnika i mają na celu integrację środowiska biznesowego i naukowego.

W magazynie prezentujemy tematy, które są bezpośrednio związane z działalnością pracodawców i przedsiębiorców, przedstawiamy osiągnięcia zarówno członków naszej izby, jak i przedsiębiorców Dolnego Śląska (obecnie także spoza regionu), pokazujemy szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorczości, dążymy do szerszej integracji ludzi biznesu, aby skuteczniej reprezentować ich interesy w relacjach z administracją państwową, samorządem terytorialnym oraz organizacjami pracowniczymi.