Komponowanie działań biznesowych przez pryzmat wartości klientów

Nie zaskoczę nikogo w dzisiejszych czasach, pisząc o barierach, zagrożeniach i tendencjach załamujących cashflow, w tym impet rozwoju biznesowego firm.

Uwarunkowań szukać można, m.in. w składowych otoczenia konkurencyjnego, w tym bodźcach zmiennych tak mocno gospodarki, jak również organizacji, procesów, czy inicjatyw własnych przedsiębiorstwa – gorzej lub lepiej oszacowanych.

Profilowanie kierunkowe ryzyka – a właściwie zdiagnozowanie trybu funkcjonowania firmy, z jednoczesnym “matchowaniem” wdrażanych działań, w potencjalne zagrożenia, zakładając plan nie tylko B, lecz C, D również E.

Kluczowe jest odpowiedzenie sobie na pytanie jak należy działać, gdzie budować wartość przewagi konkurencyjnej, by osiągać sukces, ale jednocześnie implementować inżynierię zarządzania ryzykiem, by tworzyć swego rodzaju parasol ochronny, będący zapleczem pod wielkość sukcesu. Nie hermetyczny i skostniały, ale naturalnie rozwijany, w sposób organiczny i podążający za diagnozowanymi okazjami rozszerzania – skalowania biznesu.

Idąc do sedna poruszanej kwestii, przy profilowaniu kierunkowym ryzyka – mówimy dokładnie o jakościowej i technicznej analizie potrzeb Klienta, połączonej z wewnętrznym audytem i rozłożeniem na czynniki pierwsze obranego stylu organizacji zarządzania przedsiębiorstwem. Do powyższego należy uwzględnić koas pomiędzy ubezpieczeniowymi instytucjami agregującymi ryzyko, z podmiotami prawnymi jednocześnie – uzupełniając

i przenikając się wzajemnie.

W praktyce każdy sektor działania przedsiębiorstwa dzielimy tu według wartości generowanej dla Klienta (rozwiązywany problem rynku / kreowana pionierska inicjatywa w odpowiedzi na chłonność i zapotrzebowanie uczestników danego sektora gospodarki) – z linią ekspansji omawiamy strategię budowania ochrony przed mogącym pojawić się ryzykiem, lub wzmacniamy ochronę, przed zagrożeniami przybywającymi prędzej lub później – oczekiwanymi przez Klientów.

Dziedziny wartości dodanej dla Klientów, dostarczane poprzez realizację naszych planów biznesowych (poprzez produkt/usługę) dzielimy na 4 sfery:

  • bezpieczeństwo
  • optymalizacja procesów
  • wiarygodność
  • optymalizacja kosztów.

Analiza Potrzeb Klienta sprowadza się do równoległej linii komponowania ochrony pod generowane ww. wartości własnymi produktami, aby podążać za mechanizmem i tempem funkcjonowania naszych klientów, w połączeniu z istniejącymi ograniczeniami i zagrożeniami na własnym zapleczu prowadzonej działalności. To też obrazuje załączona infografika profilowania kierunkowego ryzyka.

Żródło: opracowanie własne

Dobrym przykładem są transportowe ubezpieczenia, które to wraz z partnerami od strony ubezpieczeniowej, tj. zakładami ubezpieczeniowymi nieustannie komponujemy, jako reprezentant przewoźników – certyfikowany Broker Ubezpieczeniowy, Kancelaria Brokerska City Brokers Investment Sp. z o.o.

Zapleczem pod generowaną wartość bezpieczeństwa dowozu towaru w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie i w prawidłowym stanie, często drogocennego mienia, zabezpiecza nas polisa OCPD (OC Przewoźnika Drogowego), będąca ochroną dla nas, ale z drugiej strony, swego rodzaju gwarantem zaplecza zwrotu poniesionych strat, w odniesieniu do zaakceptowanych przez ubezpieczyciela klauzul (negocjowanych indywidualnie pod kątem ich liczby, jakości – prowadząc do rozszerzenia zakresu ochronnego, zmniejszając potencjalne ryzyko).

Tu wartością dodaną dla kontrahentów naszego Klienta – drogowego krajowego i międzynarodowego (w tym świadczącego usługi kabotażu) przewoźnika (a pozycjonującą nas względem konkurencji bezpośredniej), czyli zleceniodawców jest m.in. polisa CARGO, która to zabezpiecza firmę przed brakiem zwrotów strat, nie będących winą przewoźnika, za które to zakłady ubezpieczeń przy standardowym OCPD, nie odpowiadają. Minimalizujemy zatem zakres mogącego wystąpić niezadowolenia ze strony odbiorcy / właściciela towaru, co stawia naszą firmę jako wyróżniającą się pod kątem standardów bezpieczeństwa, czym zjednujemy do siebie nowe firmy pod renegocjację warunków lub podpisanie nowego – pożądanego kontraktu.

Jest to jeden z przykładów profilowania kierunkowego ryzyka, w którym rolę odgrywa zabezpieczenie siebie, idąc dalej – wpłynięcie na komfort i bezpieczeństwo Klienta – Partnera biznesowego, co przyczynia się do zwiększenia budowanej sieci / środkowiska wartości, składowych pod decyzję zakupową naszego produktu, spośród konkurencyjnych planów ofertowych. OCPD w standarcie, rozszerzone o pozycjonującą polisę CARGO.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.