Czy przekazywanie danych dłużnika do firmy windykacyjnej jest zgodne z RODO?

W związku z wprowadzonymi zamianami w przepisach dot. przetwarzania danych osobowych, tj. RODO, coraz częściej pojawia się zapytanie odnośnie możliwości przekazywania danych dłużnika do firmy windykacyjnej.                       

Przedsiębiorcy mają kłopot, by odnaleźć się w gąszczu wytycznych, ostrzeżeń i licznych opracowań dot. RODO.

Wyjaśnić należy zatem, że na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO, każdy ma prawo przetwarzać dane osobowe, w tym JE PRZEKAZAĆ, jeżeli jest to niezbędne do ochrony jego prawnie uzasadnionych interesów. Prawnie uzasadnionym interesem jest prawo wierzyciela do dochodzenia jego wierzytelności, w tym skorzystania z usług zewnętrznego podmiotu, który się tym profesjonalnie zajmuje.

Przetwarzanie danych osobowych przez wierzyciela na potrzeby przesłania dłużnikowi wezwania do zapłaty odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a podjęcie działań celem windykacji należności, w szczególności poprzez profesjonalnego pełnomocnika / firmy windykacyjnej, opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Klient przekazując firmie windykacyjnej dane osobowe dłużnika, nie ma żadnych obowiązków względem dłużnika, nie musi go o tym informować.

 

Autor: Alicja Hapke, Dyrektor ICG – International Consulting Group

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.