Kategoria: Prawo

Wpis
Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Będąc pozwanym nie zawsze stoi się na straconej pozycji

Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Będąc pozwanym nie zawsze stoi się na straconej pozycji

Kierowanie roszczeń na drodze sądowej musi być przemyślane i przede wszystkim zasadne,  w szczególności kiedy kierowany jest wniosek o zabezpieczenie roszczeń, bowiem pozwany także podlega ochronie prawnej. Podobnie jak możliwe jest zabezpieczenie roszczeń dochodzonych sądownie, tak też możliwe jest dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem bezpodstawnego zabezpieczenia. Kodeks postępowania cywilnego wprowadza prawną podstawę dla...

Wpis
Nowa „Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych” i nowe regulacje na temat podróży służbowych

Nowa „Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych” i nowe regulacje na temat podróży służbowych

1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa „Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”, która wdrożyła do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że dotychczasowa Ustawa nie regulowała wszystkich...

Wpis
Bezskuteczna egzekucja a realizacja znamion przestępstw gospodarczych

Bezskuteczna egzekucja a realizacja znamion przestępstw gospodarczych

W praktyce okazuje się, że wierzyciele niejednokrotnie mają problemy z dochodzeniem roszczeń. Niezależnie od posiadanych środków prawnych związanych z możliwością zabezpieczenia roszczeń na etapie przedsądowym oraz sądowym, zdarza się, że wierzyciele nie zostają zaspokojeni w wyniku postępowania cywilnego a następnie prowadzonej egzekucji. Pozostaje cały czas aktualne pytanie, czy wierzyciele mogą dochodzić roszczeń o zapłatę w...

Wpis
Prawa pracownika do urlopu a szczególne potrzeby pracodawcy

Prawa pracownika do urlopu a szczególne potrzeby pracodawcy

Okres urlopowy stanowi dla pracodawcy nie lada wyzwanie. Osłabienie personalne, konieczność zorganizowania pracy w taki sposób, aby kontrahenci nie odczuli braków kadrowych. Czy pracodawcy są bezwzględnie związani zaakceptowanym planem urlopowym? Czy i kiedy mogą odwołać pracownikowi urlop, odwołać go z urlopu? Wątpliwości te pozwoli rozwiać niniejszy artykuł. Urlop wypoczynkowy jako jedno z podstawowych uprawnień pracownika...

Wpis
Czynny żal jako preferowane zakończenie sprawy karnej skarbowej

Czynny żal jako preferowane zakończenie sprawy karnej skarbowej

W dobie notorycznie zmieniających się przepisów prawa podatkowego prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko szczególnego zaangażowania, ale również bieżącej i aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego.  Zasada powszechnej znajomości prawa wymaga od podatników ciągłego ich monitorowania i poprawnej interpretacji. Przy dochowaniu nawet największej staranności w toku rozliczeń finansowych niewykluczone jest złożenie błędnej deklaracji. Działanie to...

Wpis
Czy przekazywanie danych dłużnika do firmy windykacyjnej jest zgodne z RODO?

Czy przekazywanie danych dłużnika do firmy windykacyjnej jest zgodne z RODO?

W związku z wprowadzonymi zamianami w przepisach dot. przetwarzania danych osobowych, tj. RODO, coraz częściej pojawia się zapytanie odnośnie możliwości przekazywania danych dłużnika do firmy windykacyjnej.                        Przedsiębiorcy mają kłopot, by odnaleźć się w gąszczu wytycznych, ostrzeżeń i licznych opracowań dot. RODO. Wyjaśnić należy zatem, że...

Wpis
Ochrona danych osobowych w działach personalnych i marketingowych po 25 maja 2018 r.

Ochrona danych osobowych w działach personalnych i marketingowych po 25 maja 2018 r.

Już za chwilę, bo od 25 maja 2018 r., będziemy stosować nowe zasady ochrony danych osobowych. Wprowadza je unijne rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwane w skrócie „RODO”. Zmiany te w sposób szczególny będą dotyczyły działów personalnych oraz marketingowych. Outsourcing przetwarzania danych pracowników i kandydatów Coraz częściej zdarza...

Wpis
Co należy wiedzieć o kryptowalutach

Co należy wiedzieć o kryptowalutach

Implementacja unijnych dyrektyw[1] do polskiego systemu prawnego w zakresie regulacji kryptowaluty staje się faktem. Co istotne nowa Ustawa[2] swoim zakresem obejmuje podmioty związane z rynkiem kryptowalut. Ustawodawca zwraca szczególną uwagę na podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a środkami płatniczymi, wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwa w wymianie oraz prowadzenia rachunków...