Author: Michał Ptak (Michał Ptak)

Wpis
Samoopodatkowanie się przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu

Samoopodatkowanie się przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu

Wprowadzenie Zapobieganie zmianom klimatu jest obecnie jednym z najpoważniejszych globalnych wyzwań. Zmiany te spowodowane są między innymi nadmiernymi emisjami gazów cieplarnianych do atmosfery, głównie dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw. Skutkami zmian klimatu są ekstremalne zjawiska pogodowe czy wzrost poziomu mórz. W niektórych państwach próbuje się ograniczać emisje gazów cieplarnianych za pomocą podatków nakładanych na...